Образованието изостава недопустимо от технологиите

Нужна е революционна образователна реформа, която да създаде предпоставки за преодоляване на младежката безработица

Нужна е реформа в професионалното обучение

Ключова е връзката между училището и реалната икономика

Българите искат реформа в образованието

Липсата на дисциплина и интерес у учениците, както и ниското заплащане на преподавателите са основните мотиви