Образованието изостава недопустимо от технологиите

Нужна е революционна образователна реформа, която да създаде предпоставки за преодоляване на младежката безработица