Увеличават в пъти обхвата и скоростта на Bluetooth

Подобреният безжичен стандарт ще ускори навлизането на IoT