Увеличават в пъти обхвата и скоростта на Bluetooth

Браншовата организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) работи по сериозни подобрения в безжичния интерфейс, които ще бъдат добавени в спецификацията през следващата година.

Промените се налагат заради използването на Bluetooth в устройствата за IoT (интернет на нещата). В частност, ще бъдат увеличени 4 пъти дължината на безжичната връзка и 2 пъти нейната скорост, уточняват от работната група.

Предполага се, че подобренията в Bluetooth ще ускорят внедряването на IoT в направления като домашна и промишлена автоматизация, услуги според местоположението и смарт инфраструктури. Полза от усъвършенствания интерфейс ще извлекат най-различни приложения.

Така например,  по-големият радиус на действие на Bluetooth Smart ще обезпечи много по-надеждно свързване на системи, които обхващат целия дом или са проектирани да работят на открито.

Увеличението на скоростта със 100% при запазване на консумацията на енергия ще намали забавянето и времето за реакция, което е особено важно за медицински приложения.

Накрая, новият безжичен протокол за Bluetooth ще поддържа възможност за свързване на устройствата едни с други в мрежа, която обхваща цял дом или сграда.

Коментар