Google създава платформа за Bluetooth маяци

Маяците биха могли да подсказват разписанието на автобусни спирки, да информират за събитията на стадиона, да указват най-близката станция на метрото и т.н.

Маяците биха могли да подсказват разписанието на автобусни спирки, да информират за събитията на стадиона, да указват най-близката станция на метрото и т.н.

Нов проект на Google може да даде тласък на концепцията „интернет на нещата” (IoT). Компанията разработва платформа Eddystone, която ще позволи запълване на градовете с Bluetooth маяци.

Технологията не е нова – компаниите често използват подобни решения като предаватели на информация за продукти или в ролята на идентификатори. Eddystone е просто един по-мащабен проект. Платформата стъпва на отворен код и ще може да работи на устройства с Android и iOS.

Маяците биха могли, например, да подсказват разписанието на автобусни спирки, да информират за събитията на стадиона, да указват най-близката станция на метрото и т.н. Според замисъла на Google, мрежата от маяци може да обхване целия град.

Компанията дава за пример и едно по-специфично приложение Edjing. То позволява да диджеите да споделят с посетителите на клуба списъка с композиции и да организират гласуване за най-харесваните от тях.

Платформата Eddystone е предназначена за разработчици и включва два приложни програмни интерфейса (API). Единият от тях, Nearby, ще се използва за създаване на класически приложения за маяци, а вторият се нарича Proximity Beacon API и ще позволи на разработчиците да свързват местоположение с данни за маяци, които се съхраняват в облака.

Google набляга и на съвместимостта на всички съществуващи Bluetooth маяци с платформата Eddystone, която се постига лесно само с обновяване на фърмуера.

Предвидена е също възможност за избирателно показване на данните – технологията се нарича Ephemeral Identifiers и предполага получаване на информация от маяците само от упълномощени потребители, например реклама на определена категория потребители.

Коментар