Добавят интересна функция към Bluetooth протокола

Източникът ще може да предава звуков сигнал едновременно до много устройства