Добавят интересна функция към Bluetooth протокола

Източникът ще може да предава звуков сигнал едновременно до много устройства

Увеличават в пъти обхвата и скоростта на Bluetooth

Подобреният безжичен стандарт ще ускори навлизането на IoT