Базовата техническа поддръжка върви към пълна автоматизация

Лидерите в аутсорсинга преосмислят операциите и бизнес моделите си