Измамите на тема техническа поддръжка превземат фишинга

Този тип измами са много ефективни, защото се възползват от страха на хората, че са изправени пред заплаха