Програмният код, създаден от AI, съдържа повече уязвимости

Подобни системи са по-подходящи за решаване на проблеми без висок риск