Нарастват критичните уязвимости с ниска сложност

Ситуацията подчертава необходимостта организациите да фокусират усилията си за управление на „кръпките“, казват експерти по сигурността