„Реколта” от данни помага на фермерите

Световният прираст на населението ще изисква удвояване на продукцията на храни до 2050-та година и тук на помощ идва облачният анализ на данни

Агра 2014: Wi-Fi и LED помагат на фермерите

Датчици сигнализират кога е най-подходящият момент за зачеване