ЕС създава фонд на фондовете за наука и иновации

Целта е да се стимулират инвестициите, стана ясно в Брюксел