Google дава 150 млн. евро на иновативни медийни проекти

Инициатива на Google дава шанс на медии и журналисти да опитат нови бизнес модели

Инициатива на Google дава шанс на медии и журналисти да опитат нови неща

Повече от 100 организации вече са се записали за участие в инициативата за дигитална журналистика на Google, която стартира през април т.г. в партньорство с единадесет европейски новинарски организации.

Digital News Initiative подкрепя качествената журналистика чрез технологии и иновации. Инициативата е отворена за всеки, който се занимава с журналистика в Европа. Днес тя отваря за кандидатстване своя Иновационен фонд, като се надява, че още много организации ще се включат.

Бюджетът на Фонда е 150 милиона евро, които ще бъдат на разположение през следващите три години под формата на независими награди. Амбицията на фонда е смела: да вдъхнови ново мислене, което може да дойде от всяка точка на новинарската екосистема. Медиите, независимо от големината им, ще могат да опитат нови неща.

Фондът ще предлага най-малко две възможности за кандидатстване годишно. Първият срок започва днес и приключва на 4-ти декември тази година. Следващият ще започне през пролетта на 2016 г., като допълнителна информация ще бъде оповестена на уебсайта на инициативата.

Фондът търси проекти, които демонстрират иновативно мислене при дигиталната журналистика; които подкрепят развитието на нови бизнес модели и може би дори променят начина, по който потребителите достигат до дигиталните новини.

Проектите могат да бъдат експериментални, но трябва да имат добре формулирани цели и значителен дигитален компонент. Няма изискване да се използват продуктите на Google.

Фондът е отворен за утвърдени издатели, онлайн играчи, новинарски стартъпи, съвместни партньорства и физически лица, които са базирани на територията на Европейския съюз и страните от Европейската асоциация за свободна търговия.

Предвидени са три категории на финансиране:

  • Прототипни проекти: отворен за организации и физически лица, които отговарят на критериите за допускане и изискват финансиране до 50 000 евро. Тези проекти трябва да бъдат в начален етап, с идеи, които все още предстоят да бъдат развивани и предположения, които тепърва да бъдат тествани. Фондът ще ускори изпълнението на  подобни проекти и ще финансира 100% от разходите.
  • Средни проекти: отворени за организации, които отговарят на критериите за допускане и изискват финансиране до 300 000 евро, като ще се финансират до 70% от общите разходи за проекта.
  • Големи проекти: отворен за организации, които отговарят на критериите за допускане и изискват финансиране на стойност по-висока от 300 000 евро. Фондът ще финансира до 70% от общите разходи на проекта, като не надвишава 1 милион евро.

Изключение на ограничението от 1 милион евро е възможно за големи проекти, които са съвместни (напр. международни, мащабни за сектора, включващи множество организации) или които ще допринесат значително за широката новинарска екосистема.

Първоначалната селекция на проектите ще бъде направено от проектен екип, състоящ се от опитни фигури в индустрията и представители на Google, които ще проверят дали всички кандидатури отговарят на критериите за допускане, иновации и въздействие.

Екипът ще отправя препоръки относно финансирането на прототипните и средните проекти към на Съвета на Фонда, който ще надзирава процеса на селекция и ще включва до 13 члена. Съветът ще гласува при финансирането на големите проекти. Първите награди ще бъдат раздадени в началото на 2016 г.

Коментари по темата: „Google дава 150 млн. евро на иновативни медийни проекти”

добавете коментар...

  1. -_-

    По заглавието реших, че е някаква инициатива за подкрепа на медиите. А, то се оказа, че гугъл просто си развиват бизнеса.

Коментар