PV панелите запазват 80% от капацитета си за 30 години

Същевременно разходите за соларни модули са намалели с 85% от 2010 г. насам, сочи изследване

Нов алгоритъм разпознава слаби низове във фотоволтаични системи

Оценката на загубите може да послужи за вземане на решения за поддръжка

Колко дълъг е животът на соларните инвертори?

Грижата за тях е съществена за запазване производителността на фотоволтаиците

Колко дълъг е животът на покривните фотоволтаични панели?

Температурните амплитуди влияят силно върху производителността

България не се възползва от потенциала си във фотоволтаиците

Административни пречки спъват изграждането на подобни системи

Органична слънчева клетка достигна ефективност 14,7%

Тя е подходяща за стени на сгради, автомобили, мобилни джаджи и IoT устройства

PV инверторите работят без грешки около 15 години

По-мощните фотоволтаични инвертори имат по-кратък експлоатационен живот

Фотоволтаици там, където слънцето винаги грее: в космоса

Концепцията за подобна соларна инсталация е готова, но предстои най-трудното – реализацията ѝ