Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Безплатно приложение, което може да подобри здравеопазването

Сирма вгражда изкуствен интелект в продуктите си

Ще подпомага интелигентната трансформация на бизнеса

Сирма ще раздвижва IPO пазара у нас

Компанията планира първично публично предлагане на акции