Ще успее ли „Big Tech” да „интернетизира” 2,9 млрд. души?

С тази цел се изграждат ново поколение комуникационни мрежи, спътникови системи и софтуерни приложения

Чакаме европейски пари за 5G свързаност

2 млрд. евро са предвидени в Механизма за свързаност на Европа