Обсъждаме с Грузия проекти за транспортна и цифрова свързаност

Предвижда се изграждане на подводен кабел за пренос на данни

Ще успее ли „Big Tech” да „интернетизира” 2,9 млрд. души?

С тази цел се изграждат ново поколение комуникационни мрежи, спътникови системи и софтуерни приложения