Планираме 805 млн. лева за цифрова свързаност

Високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори е една от основните пет дейности по цифровата свързаност, обяви министър Росен Желязков
(снимка: МТИТС)

Проекти за цифрова и транспортна свързаност на стойност близо 1,8 млрд. лева представи вчера в онлайн дискусия министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

Дейностите по цифровата свързаност са в пет направления. Първото е осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори от Трансевропейската мрежа – магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзките с Румъния и Турция.

Останалите области са подобряване на интернет покритието в слабо населени и селски райони, развитие на държавната опорна мрежа, използване на зелени технологии и стимулиране на потреблението.

Общият планиран ресурс за цифрова свързаност е 805 млн. лв., с период за изпълнение до 2025 г., уточни министърът. Той припомни, че приемането на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, промените в Закона за устройство на територията и намаляването с до 50 процента на таксите за ползването на радиочестотния спектър са огромно насърчение за разгръщане на високоскоростни мобилни мрежи.

Росен Желязков представи също проект за модернизация на тягови подстанции и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация, с общ ресурс от 273 млн. лева, който ще подобри безопасността и качеството на железопътните услуги в Северна България.

Коментари по темата: „Планираме 805 млн. лева за цифрова свързаност”

добавете коментар...

  1. Фофу

    Да, ще се лапа и ти няма да си там. Яко а.

  2. Anonymous

    Пак ще се лапа яко

Коментар