Ще управляваме смартфона от разстояние, с жестове

Технология FingerIO разпознава движенията на ръката и пръстите с помощта на звукови вълни, неуловими за човешкото ухо