G.fast интернет услуги навлизат от тази година

Вече се тестват инсталации в десетки страни, вкл. в Европа, а Тайван планира да пусне първата комерсиална G.fast мрежа през четвъртото тримесечие