Дисплей със светлинно поле показва 3D видео

Обемното изображение се вижда без човек да носи специални очила