Защо е важен преходът от Windows 7 към Windows 10

Докато корпоративните устройства работят с по-стари версии на операционната система на Microsoft, компаниите ще бъдат изложени на риск, сочи анализ на сигурността

Очакват ни тихи, многовекторни кибер атаки

Потребителите често остават неподготвени, заяви Ким Хареструп

WEBROOT се справя по уникален начин със заплахите

Вместо да използва бази данни с дефиниции, софтуерът следи поведението на процеси и приложения