WEBROOT се справя по уникален начин със заплахите

Вместо да използва бази данни с дефиниции, софтуерът следи поведението на процеси и приложения