Windows Server 2016 – роден в облака, с Linux интеграция

Новият сървърен софтуер стъпва на уникалните възможности на облачните технологии и поддържа Linux в няколко направления