Microsoft обяви олекотен Nano Server за облака

Nano Server се явява силно орязана, компактна версия на Windows Server, за облачни приложения

Nano Server се явява силно орязана, компактна версия на Windows Server, за облачни приложения

Microsoft въвежда нов софтуерен продукт – Nano Server, който се явява олекотена и компактна версия на операционната система Windows Server 2016 и е оптимизиран за облака и виртуализацията.

Подобен продукт вече съществува и това е Windows Server Core, който също представлява орязана версия на Windows Server, с минимален брой компоненти. Nano Server обаче е 20 пъти по-малък от Server Core.

Новият продукт ще осигури предимства като по-компактни сървърни образи, по-бързо внедряване, по-малък обем на мрежовия трафик, по-малко време за престой и по-висока сигурност.

Nano Server ще се използва основно в два сценария: поддръжка на облачни приложения, написани на различни езици и пускани в контейнери, виртуални машини и физически сървъри; поддръжка на изчислителни клъстери с Hyper-V и клъстери за съхранение със Scale-out File Server.

Microsoft твърди, че с Nano Server е успяла да намали с 93% обема на сървърния образ, с 92% – броя на критичните обновления на сигурността и с 80% – необходимите презареждания.

За целта от Nano Server са премахнати множество компоненти, вкл. графичният потребителски интерфейс, инсталаторът и WOW64, който поддържа 32-битови приложения. Управлението на системата се извършва дистанционно с помощта на WMI и PowerShell.

Nano Server ще стане достъпен през 2016 г. заедно с Windows Server 2016. Не се очаква новият продукт да бъде включен в предварителната версия на Windows Server 2016, която ще излезе в края на май 2015 г.

Коментар