ЕС обяви нова индустриална политика

Много европейски промишлени отрасли се намират в повратна точка, заяви европейският комисар Елжбета Бенковска

Новата стратегия за индустриална политика, представена от Европейската комисия, ще помогне на промишлеността в ЕС да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновации, цифровизация и декарбонизация, заяви председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер миналата седмица.

Документът обединява всички съществуващи и нови хоризонтални и секторни инициативи в една всеобхватна стратегия за промишлеността. Тя също така изяснява задачите пред всички участници и учредява форуми, които ще позволят на промишлеността и гражданското общество да направляват действията на индустриалната политика в бъдеще.

Много европейски промишлени отрасли се намират в повратна точка. В днешната епоха индустриалната политика се отнася до възможностите за промишлеността да продължи да създава устойчив растеж и работни места за регионите и гражданите, посочи Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Стратегията включва цялостен пакет за укрепване на киберсигурността на европейската промишленост (приет на 13 септември 2017 г.). Предвижда се създаване на Европейски център за научни изследвания и експертни познания в областта на киберсигурността с цел подпомагане на развитието на технологичния и промишления капацитет в тази област, както и на обща за ЕС система за сертифициране на продукти и услуги, призната във всички държави членки.

Друг елемент от стратегията е предложение за Регламент относно свободното движение на нелични данни, който позволява подобни данни да се движат свободно през границите и способства за модернизиране на промишлеността и създаване на истинско общо европейско пространство от данни (прието на 13 септември 2017 г.).

Включени са също поредица от мерки за кръговата икономика, вкл. за пластмасите, производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхното превръщане в продукти на биологична основа и биоенергия.

Стратегията предвижда още набор от инициативи за модернизиране на уредбата относно интелектуалната собственост, подобряване на функционирането на обществените поръчки в ЕС и подобрено насочване на частните капиталови потоци към по-устойчиви инвестиции

В документа се говори също за европейска рамка за скрининг на чуждестранните преки инвестиции, които биха могли да представляват заплаха за сигурността или обществения ред.

Преразгледан е списъкът на суровините от изключителна важност, фигурират нови предложения за по-строги стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили, план за действие за инфраструктура за алтернативни горива и насърчаване на автономното шофиране.

Коментари по темата: „ЕС обяви нова индустриална политика”

добавете коментар...

 1. Anonymous

  Спускат се едни директиви
  а долу квото стане.

 2. кибер боза

  За каква киберсигурност може да се говори при този тотален шпионаж. Вече почти всички приложения ни следят и шпионират – като се почне от операционните системи, браузерите, антивирусните, имейлите, облачните услуги – всичко….

 3. Anonymous

  Руса полякина ще опр. бъдещето ??

Коментар