Мобилните устройства с 50% от ТВ трафика през 2020 г.

Ръстът на услугите за гледане на видео по заявка (VOD) ще продължи до 2020 г., достигайки почти половината от общия брой гледания, според прогноза в доклад на Ericsson ConsumerLab.

50% от гледането на телевизия и видео ще се случва на екраните на мобилни устройства (таблети, смартфони и лаптопи), което е с 85% повече от 2010 г. насам, като делът само на смартфоните ще бъде близо една четвърт (увеличение с близо 160% от 2010 г. насам).

В допълнение, VR е на път да се превърне в основен начин на използване на съдържание, като един от всеки трима потребители ще използва технологията до 2020 г., сочи докладът.

„С нарастване на  потребителските очаквания към услугите за гледане по заявка, както и към мобилното и виртуално гледане, телевизионната и медийната индустрия трябва да се фокусират върху предоставяне на крайно персонализирани услуги с най-доброто качество, на което са способни“, коментира резултатите от изследването Андерс Ерландсон, старши консултант в Ericsson ConsumerLab.

Времето, прекарано в гледане на телевизионно и видео съдържание, е достигнало своя пик от 30 часа на седмица, което включва активно гледане на линейна телевизия с програма, интернет услуги на живо и по заявка, свалено и записано съдържание, както и DVD и Blu-ray.

Все пак, близо 60% от зрителите днес предпочитат гледането по заявка пред гледането на линейна телевизия с програма, което е с около 50% повече от 2010 г. насам.

Средният брой на използваните услуги по заявка се е увеличил от 1,6 на човек през 2012 до 3,8 през 2017 г. Днес 2 от всеки 5 потребители вече използват платени услуги за гледане по заявка на ТВ и видео, а близо 1/3 (32%) казват, че биха увеличили своя разход за такъв тип услуги през следващите 6-12 месеца.

16-19-годишните гледат най-много съдържание в рамките на една седмица (33 часа), като тук се отчита увеличение с почти 10 часа на седмица от 2010 г. насам. И все пак, повече от половината от тази демографска група прекарва времето си в гледане на съдържание по заявка, като над 60% от часовете за гледане на ТВ и видео, са пред екрана на мобилно устройство.

Социалните и виртуалните характеристики на VR технологията спомагат да се добави ново стойностно измерение към гледането като изживяване. Тъй като се предвижда до 2020 г. 1/3 от потребителите да използват VR, очакванията са тази технология да изиграе съществена роля в бъдещето на телевизията и видеото.

И все пак, ако интересът на потребителите към VR се увеличи, няколко неща ще трябва да се променят. Близо 55% от планиращите да използват VR устройства биха предпочели аксесоарите към тях да са по-евтини, а почти половината смятат, че трябва да има повече достъпно виртуално съдържание. 1/3 биха проявили по-голям интерес към VR, ако можеха да получат VR пакет от своя доставчик на ТВ и видео.

Потребителите също така високо ценят качественото изживяване както при гледане, така и при потапяне във виртуалната реалност. Близо една четвърт от анкетираните казват, че вече имат достъп до 4K UHD телевизори, а 1/3 планират да закупят.

Коментар