Nvidia обучава роботи с виртуална реалност

Проектът Isaac позволява на роботи, действащи на основата на машинно обучение, да ускорят многократно изпълнението на прости физически операции

Новата виртуална среда Holodesk на Nvidia може да се ползва за обучение на изкуствен интелект, наред с основното си предназначение за съвместно проектиране на материални обекти и обучение на работниците в заводите за работа с ново оборудване, стана ясно на изложението GTC Europe 2017 тази седмица.

По-конкретно, Nvidia лансира проект Isaac – виртуален симулатор, който позволява на роботи, действащи на основата на машинно обучение, да ускорят многократно изпълнението на прости физически операции – например сортиране и монтаж на детайли на конвейер.

В момента заводските роботи се програмират с алгоритми, в резултат на което подготовката за последователност от операции отнема сравнително дълго време. Този подход е удачен при пускане на изделия в големи партиди, но не е ефективен при изпълнение на малки поръчки. От друга страна, обучението на роботите с помощта на невронни мрежи може да бъде още по-продължително и дори рисковано, когато става въпрос за големи машини.

Именно тези проблеми елиминира предварителното обучение на роботите във виртуална среда, където скоростта е ограничена единствено от изчислителната мощност на GPU масива. Получената с помощта на Isaac програма след това се зарежда в паметта на реалния робот.

Въпреки че Isaac се позиционира на първо място като средство за обучение на роботи за механични операции, системата може да се решава и друг тип задачи – разпознаване на образи, навигация и т.н., ако VR средата в конкретния случай осигурява по-бързо обучение.

Самата Isaac също се явява самообучаема система, на която едновременно могат да бъдат пуснати няколко сценария и да се избере най-ефективният от тях. Избраният сценарий може да бъде размножен на няколко алтернативни сценария, които също подлежат на разклоняване и т.н.

Както и Holodeck, проектът Isaac използва Unreal Engine 4 и поддържа интеграция с OpenAI Gym – отворен набор от алгоритми за обучение. В момента за изследователите е достъпна ранна версия на Isaac.

Коментар