Ускорители на иновации ще движат ИКТ пазара

Световният пазар на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) ще расте по-бързо в близките години, благодарение на нови разработки, прогнозира доклад на анализаторската компания IDC.

През 2016 г. глобалните разходи за традиционни и нови информационни технологии, както и за телекомуникационни услуги са достигнали 4,3 трлн. долара. Към 2021 г. пазарът ще възлезе на 5,6 трлн. долара, като се очаква средногодишен темп на растеж около 6% – така например, тази година ИКТ секторът ще регистрира 5,5% ръст, а в края на разглеждания период – 6,5%.

Бързият растеж на ИКТ бизнеса е обусловен от развитието на нови технологии, които IDC нарича „ускорители на иновациите”. Такива технологии са интернет на нещата (IoT), роботите, допълнената и виртуалната реалност (AR и VR), когнитивните изчисления и изкуственият интелект (AI). Разходите за нови технологии ще се увеличат със 17% през 2017 г., а през следващите години ускореният ръст ще продължи.

Традиционните ИКТ решения в същото време са напълно завършен сектор от икономиката. В много сегменти от ИТ индустрията се наблюдава насищане, а продуктите се превръщат в стоки за широко потребление.

„Ускорителите на иновации са важен фактор за развитие на третата платформа, която бързо заменя втората, обхващаща локалните центрове за данни, устройствата и софтуера”, коментира Стивън Минтън, вицепрезидент на IDC Customer Insights & Analysis. Според него, това не само води до появата на нови бързоразвиващи се категории – като средствата за гледане на VR съдържание, дроновете, 3D принтерите и IoT решенията, но и стимулира силен ръст в традиционните сегменти, вкл. ръст при IoT сървърите и когнитивния софтуер с изкуствен интелект.

Към третата платформа IDC отнася облачните, аналитичните и мобилните технологии, социалните мрежи и решенията за големи данни. На тази платформа ще се паднат 75% от ИКТ разходите през 2021 г., сочи прогнозата на IDC.

Растящият облачен пазар ще пренасочи приходи от традиционните ИКТ решения към големите клауд доставчици. Съгласно прогнозата, в следващите пет години разходите за традиционни информационни технологии ще нарастват с 3-4% на година, а продажбите на телекомуникационни услуги ще се увеличават с 1%.

Коментар