IoT ще подсигури висок ръст на ИКТ пазара

Новите технологии ще бъдат в основата на 5-процентния средногодишен ръст на световния ИКТ пазар в периода до 2020 г.

Световните разходи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) ще достигнат 5,5 трилиона долара към 2020 г., прогнозира анализаторската компания IDC.

Двигател на ръста в ИКТ разходите е сегментът интернет на нещата (IoT). Неговият обем ще достигне 1,3 трлн. долара, от които 1 трлн. долара за нови технологии отвъд пределите на традиционните категории – устройства, инфраструктура, софтуер, услуги и телекомуникации.

Съществен принос в ръста на глобалния ИКТ пазар ще имат и нови технологии като робототехника, виртуална и добавена реалност, изкуствен интелект и 3D печат, сочи още анализът на IDC.

Ако не се отчитат новите технологии от рода на IoT и изкуствения интелект, световните ИКТ разходи ще нарастват само с 1% годишно в периода до 2020 г. Но иновативните решения ще повишат ежегодния ръст до 5%, като най-голяма динамика (+18%) се очаква в Азиатско-Тихоокеанския регион (без Япония).

В момента традиционният пазар на ИКТ – решения за дейта центрове, клиентски устройства, софтуер, услуги и телекомуникации – расте много по-бързо от реалния БВП и все повече наподобява зрял сектор на икономиката, отбелязва IDC.

Ръст генерират четири ключови сегмента, които IDC нарича трета платформа – облачни изчисления, мобилни технологии, големи данни, анализ и социални услуги. Останалата част от ИКТ бизнеса бележи спад и представлява огромен проблем за производителите, които зависят от остарели пазари и технологии.

Коментар