Не достигат кадри за аутсорсинг индустрията

Аутсорсинг индустрията продължава да расте, променяйки бизнес профила си и изискванията към човешкия ресурс, заяви Стефан Бумов

Основният проблем пред бъдещия ръст на аутсорсинг индустрията у нас остава липсата на кадри, коментира Стефан Бумов, доскорошен председател на Българската аутсорсинг асоциация, в интервю за Bloomberg TV.

Освен, че недостигът се задълбочава, вече се наблюдават и нови нюанси. Тенденции като използване на публичния облак, интернет на нещата, роботизацията, автоматизацията на процесите навлизат все повече, променяйки изискванията към човешкия капитал в сектора, посочи Бумов.

Според него, не всички фирми на българския пазар са готови за внедряване на новите технологии от гледна точка на зрялост на бизнеса и квалификация на кадрите в него. Заетите особено в ИТ сферата трябва да преминат по-високо ниво на обучение, което да отговаря на все по-бързо навлизащите нови технологии.

Вече не трябва да се говори само за проблем в сферата на образованието, а за необходимостта работещите в бизнеса да повишат квалификацията си, смята Бумов, който е и главен оперативен директор на компанията HeleCloud.

Едно от водещите конкурентни предимства на България в световен мащаб и в частност в Централна и Източна Европа е многообразието в използването и владеенето на над 20 чужди езика, допълни той.

През последните години аутсорсинг индустрията в България се характеризира с постоянен ръст, като за 2016 г. секторът формира 3,6% от БВП. Очакванията за 2017 г. са за стабилен растеж от 10%-15%.

Има лек спад на инвеститорския интерес спрямо предишните години. Една от причините е невъзможността на България да се позиционира на международно ниво, защото липсват ясни послания към високия клас инвеститори, а държавата ни трябва да има проактивен подход към инвеститорите, посочи Бумов.

По неговите думи, България трябва да се стреми да предлага услуги с висока добавена стойност, за да запази водещата си позиция в света. По този начин бизнесът ще продължава да расте и ще има възможност да повишава заплатите на заетите в индустрията.

С навлизането на новите технологии като работизация, автоматизация  и изкуствен интелект, човекът няма да изгуби своята роля. Точно обратното, пазарът ще има нужда от още повече висококвалифицирани специалисти, смята мениджърът.

За да се гарантира ръст на аутсорсинг индустрията в дългосрочен план, е необходимо да се идентифицират правилните бизнес ниши и да се обучават кадрите ни в съответствие с навлизащите нови технологии, обобщи Стефан Бумов.

Коментари по темата: „Не достигат кадри за аутсорсинг индустрията”

добавете коментар...

  1. аз

    как да няма кадри, ние даже изнасяме кадри. само в Лондон 50 хиляди българи работят в ит услугите

  2. Anonymous

    Пълно е с кадри. Няма кой да плаща и за това лъжат, че няма кадри за да могат да свалят цената на труда. Освен това не желаят да плащат обучението на кадрите. Не желаят да плащат и обучението в новите неща. Да си работят сами. Аз мога да работя и за себе си. Ако сам ще си плащам обученията и ще ми е смешна заплатата, ще си работя за себе си.

Коментар