България е втора в Европа аутсорсинг дестинация

Държавата може да съдейства в сформирането на продуктовата гама и услугите в ИКТ сектора, посочи Красин Димитров

Държавата може да съдейства в сформирането на продуктовата гама и услугите в ИКТ сектора, посочи Красин Димитров

България е на второ място в Европа и на пето в света в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации, съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров по време на кръгла маса, посветена на ИКТ износа.

Страната ни притежава редица предимства, които я правят привлекателна за чуждестранните инвеститори в сектора на информационните и комуникационни технологии – добре образовани млади хора, високи езикови умения на специалистите и конкурентните разходи.

За това свидетелства и добрият рейтинг, който България има по няколко международни индекса, които отразяват състоянието на ИТ индустрията и аутсорсинга в света. Страната ни се нарежда на второ място в Европа и на пето в света в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации.

Друг индекс, който оценява доколко атрактивна е дадена държава като потенциална дестинация за изнасяне на дейности, е от последното изследване на The A.T. Kearney Global Services Location Index, където България заема 17-о място.

ИТ секторът в България е една от малкото индустрии, останали почти незасегнати от икономическата криза. Той е единственият сектор, в който няма безработица и наличната квалифицирана работна сила веднага се поема от бизнеса.

Близо 40 хиляди души работят в ИТ сектора, който има значителен потенциал за генериране на заетост, иновации и експортно ориентиран растеж. Показателен е фактът, че българският износ на ИКТ бележи ръст за поредна година, като очакванията за 2014 г. са за около 20% ръст в целия сектор „Телекомуникации, софтуер и аутсортинг” на бизнес-процеси.

Държавата трябва да осигури законовата рамка, в която бизнесът да работи и създава своя продукт. Тя също така може да съдейства в сформирането на продуктовата гама и услугите в ИКТ сектора, посочи Красин Димитров.

Заедно със съществуващия бизнес инкубатор и акселератор за фирми в сектора, се работи по създаване на финансови, инвестиционни фондове, които да подкрепят стартиращи нови предприятия.

Това, което в момента липса на сектора, е достъп до финансиране. Затова и правителство за пръв път е разработило чрез Българската банка за развитие инструменти за предекспортно и следекспортно финансиране. „Заедно с Българската агенция за експортно застраховане и ББР можем да разработим специфичен финансов инструмент, който да отговаря на нуждите на ИКТ сектора”, подчерта зам.-министър Димитров.

Коментари по темата: „България е втора в Европа аутсорсинг дестинация”

добавете коментар...

  1. Йордан Йорданов

    >> “Страната ни притежава редица предимства, които я правят привлекателна за чуждестранните инвеститори в сектора на информационните и комуникационни технологии – добре образовани млади хора, високи езикови умения на специалистите и конкурентните разходи.”

    Забравил е, човечецът, да спомене едно основно предимство на България пред запада – евтината работна ръка, както и че тия “добре образовани млади хора с високи езикови умения” няма да останат още дълго в България…

Коментар