България инициира регионална стартъп общност

„Споразумението дава нов хоризонт на дигиталното развитие на Западните Балкани в европейски контекст“, каза Саша Безуханова при подписване на документа с лидери на дигитални общности в региона

България е инициатор за създаване на единна мрежа на дигитални общности на Балканите, стана ясно днес на конференция в София.

Лидери на дигитални общности от региона, сред които Саша Безуханова – основател на Move.bg и инициатор на EDIT, подписаха споразумение за насърчаване на сътрудничеството и свързаността в три основни направления – развитието на регионална стартъп общност, увеличаването на броя на жените в технологичния сектор и съвместната работа в разработването на решения за киберсигурност.

„Споразумението дава нов хоризонт на дигиталното развитие на Западните Балкани в европейски контекст и аз съм особено удовлетворена, че това се случва в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС. Вярвам, че България точно в този момент може да стане двигател за иновациите и дигиталната трансформация на региона“, каза Саша Безуханова при подписването на документа.

Идеята е да се създаде отворена мрежа за цифрово сътрудничество на Балканите по модел и на база положителния опит от българската инициатива за дигитално развитие EDIT. Регионалната мрежа се инициира от дигиталните лидери от България и Балканите, но ще бъде отворена за всички, които желаят да я подкрепят и да допринесат за развитието и постигане на нейните цели.

Мрежата ще се фокусира върху три основни теми: сътрудничество при стартиране на мрежи и екосистеми; жените в технологиите; цифрова сигурност. И трите направления са избрани въз основа на предпоставката, че във всяко има голям потенциал и възможност за развитие.

Съвместните усилия в тези три основни насоки също ще доведат до решения и принос в ключови тематични области като развитие на икономиката, увеличаване на представителството на жените в академичните среди и възможностите за предприемачите, както и подобрена киберсигурност и безопасност за всички граждани на региона.

За да се реализират тези цели, ще бъдат предприети редица стъпки, вкл. обмен на най-добри практики и менторство, създаване на фондация за съвместна работа в областта на цифровите бизнеси, изграждане на платформа за обмен на данни, сътрудничество в областта на изследванията и анализите и др.

В най-краткосрочен план, през 2018 г., в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се проведе регионален форум, който ще дискутира основните направления на дейност на мрежата и ще стане платформа за дебат относно приоритетите на организацията.

Коментар