Строят R&D парк за 70 млн. евро в Мъгуреле

Мъгуреле е една от трите локации на общоевропейския научно-изследователски проект ELI

Научно-изследователски парк ще бъде изграден до лазерната лаборатория Мъгуреле в Румъния. Властите ще инвестират 70 млн. евро в него. Проучването за осъществимост на проекта ще бъде завършено до 2019 г., съобщиха във вторник представителите на окръг Илфов, цитирани от румънските медии.

Разработването на авангарден научен парк с национално и международно значение ще позволи сближаване на най-конкурентните сектори на румънските научни изследвания, съответно на иновационното предприемачество, посочват от местната районна управа.

Паркът ще допринесе за развитието на привлекателна екосистема за национални и международни институции и компании, основани на знанието. Очаква се това да има важен принос за икономическото развитие на региона и на страната, казва Мариан Петраче, президент на Съвета на окръг Илфов.

Мъгуреле е една от трите локации на общоевропейския научно-изследователски проект ELI, или Инфраструктура за екстремна светлина. ELI е нова инициатива на ЕС, в която съюзът реши да инвестира 850 милиона евро. Това е система от лазерни съоръжения, за която има амбицията да стане най-интензивната система за светлинни лъчи в световен мащаб, с цел разработване на възможности за интердисциплинарни изследвания в областта на лазерните светлини и вторичната радиация, произлизаща от тях.

Важно условие на проекта е разработките да са достъпни за международната научна общност. Системата ще се основава на четири обекта. Три от тях в момента се изграждат в Чешката република, Унгария и в Румъния. Съоръжението в Мъгуреле ще се фокусира върху лазерната ядрена физика. Мястото на четвъртата лаборатория от ELI все още не е избрано.„

Научно-иследователската работа в областта на лазерните системи ще бъде трансформирана в достъпни за обществото резултати, които да могат да бъдат експлоатирани и приложени на практика, казва съветът на окръг Илфов. Той вече е определил една бивша военна база, където да бъде построен научно-изследователският парк.

Сега румънското правителство, в чиято администрация попада теренът, следва да предостави официално земята. За да започне изграждането на парка, общинският съвет на Илфов вече е приготвил около 15 млн. евро от собствения си бюджет. Разликата до 70 млн. евро би трябвало да дойде от други източници, най-вероятно като държавна помощ.

Коментар