TIOBE повиши рейтинга на C и понижи Java

Езикът С бележи най-високо ниво на покачване в рейтинга на TIOBE Software

В поредния рейтинг за популярността на езиците за програмиране, публикуван от TIOBE Software, се наблюдават някои размествания, но лидер остава Java, следван от C и C++.

Най-значимата промяна в класацията от януари 2018 г. е придвижването на Python от 5-то на 4-то място и на JavaScript от 7-мо на 6-то. Езикът PHP също се изкачва с една позиция – от 10-то място през януари 2017 г. на 9-то тази година, а Ruby се придвижва от 12-то на 11-та позиция.

Голям скок бележи езикът R – той се изкачва от 16-то на 8-мо място в рейтинга на TIOBE. Значимо е придвижвинето също при Swift (от 14-то на 12-то място), Erlang (от 44-то на 23-то) и Kotlin (от 89-то на 39-то).

Езикът С се характеризира с най-високо ниво на покачване в рейтинга – с 1,69% за една година. След него по този показател се нареждат Python (+1,21%) и Erlang (+0,98%). Най-отчетливо губят позиции Java (-3,06%), Go (-0,76%) и C++ (-0,70%).

Лидер сред езиците за програмиране в рейтинга на TIOBE Software остава Java, следван от C и C++

Сред езиците с отстъпление на позиции в рейтинга са Perl, който пада от 8-мо на 10-то място, Go (от 13-то на 19-то място), C# (от 4-то на 5-то място), Visual Basic .NET (от 6-то на 7-мо място), Delphi/Object Pascal (от 11-то на 13-то) и Assembler (от 9-то на 15-то).

Индексът на TIOBE няма за цел да определи най-добрия език за програмиране, отчитайки обема на написания код, а се ръководи от свои правила за измерване на динамиката на интереса към различните езици, като анализира заявките за търсене в Google, Google Blogs, Yahoo, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

За сравнение, в януарското обновление на рейтинга PYPL, който използва Google Trends, се наблюдава придвижване на JavaScript от 5-то на 4-то място, на C++ от 7-мо на 6-то и на R – от 9-то на 8-мо, спрямо януари 2017 г.

Своите позиции подобряват също VBA, TypeScript, Scala, Kotlin (17-то място) и Rust (21-во място). Надолу слизат C#, C, Objective-C, Visual Basic, Perl, Lua, Haskell и Delphi, сочи рейтингът PYPL.

Коментари по темата: „TIOBE повиши рейтинга на C и понижи Java”

добавете коментар...

  1. ods

    Според класацията Objective-C се качва от 18 на 16 място +0.24%

Коментар