Некст Консулт създаде звено по дигитален маркетинг

„Успешните компании са тези, които съумяват да предоставят еднакво преживяване за всеки клиент през всеки един канал”, казва Емил Вучков, ръководител на звеното по дигитален маркетинг в Некст Консулт

Нов екип в Некст Консулт ще предоставя на клиентите услуги по разработване на дигитална маркетинг стратегия, внедряване на маркетинг инструменти и изпълнение на кампании, съобщиха от водещата у нас компания за управленско и ИТ консултиране.

„Ще използваме утвърден консултантски подход, комбиниран с най-добрите маркетингови инструменти на Salesforce и други доставчици, за да помогнем на клиентите да станат по-успешни в дигиталния свят”, сподели Емил Вучков, ръководител на новото звено по дигитален маркетинг, който бе привлечен наскоро като партньор в компанията.

Емил Вучков има дългогодишен опит в областта на маркетинга и продажбите във финансовия сектор. Към екипа са привлечени също експерти с опит в дигиталния маркетинг извън България, което дава предимство на компанията в изпълнението на проекти, насочени не само към родния, но и към международните пазари.

„Ние предоставяме цялостни решения, свързани с дигиталния маркетинг, а не отделни кампании, или например управление на фейсбук страница. Нашата цел е генериране на конкретен интерес от клиенти към компанията, а не правене на импресии и кликове. За да го постигнем, изпълняваме цялостни клиентски пътешествия през дигитални канали”, поясни Емил Вучков.

По неговите думи, един съществуващ или потенциален клиент има множество допирни точки с компанията по различни канали. Средно един човек вече има профили в над 7 различни социални мрежи, според последното проучване на Global Web Index. Успешните компании са тези, които съумяват да предоставят еднакво преживяване за всеки клиент през всеки един канал, подчерта мениджърът.

„Нашата уникална добавена стойност е в това, че сме преди всичко бизнес консултантска компания. Ние познаваме добре множество бизнес модели и индустрии и вникваме в същността на бизнеса на нашите клиенти”, каза Орлин Дочев, управляващ партньор на Некст Консулт.

Макар и сравнително млад играч на този пазар, Некст Консулт вече предоставя услуги по дигитален маркетинг на няколко клиента в страната и чужбина.

„Маркетингът може да бъде успешен, само ако е много тясно интегриран в цялостната бизнес стратегия на компанията и максимално синхронизиран с дейностите по продажби и обслужване. Всички звена в компанията трябва да работят в един такт – такт, който се задава от клиента, защото в дигиталния свят клиентът е в центъра”, заключи Орлин Дочев.