Пазарът на 3D печат гони 12 млрд. долара

3D печатът ще генерира с близо 20% повече разходи тази година

Разходите за триизмерен (3D) печат ще достигнат 12 млрд. долара в световен мащаб през 2018 година, прогнозира анализаторската компания IDC.

В споменатата сума се включват както покупките на устройства за 3D печат, така и разходите за материали за тях, придружаващ софтуер и услуги.

Прогнозата на IDC сочи 19,9% годишен ръст на пазара за 3D печат. В периода до 2021 г. се очаква средногодишният ръст да достигне 20,5%.

На устройствата и материалите за 3D печат ще се паднат две трети от всички разходи, или по-конкретно – $6,9 млрд. за устройства и $6,7 млрд. за материали към 2021 г.

Услугите пък ще генерират 5,5 млрд. долара в края на разглеждания период. Към тях спадат преди всичко печатът по заявка и системната интеграция.

Останалата сума ще бъде похарчена за софтуер. Този сегмент обаче ще расте по-бавно от отрасъла като цяло – средно със 18,6% на година.

Коментар