3D печатът става широкодостъпна технология

Някога 3D печатът беше нишов пазар, но сега бързо се превръща в широкодостъпна технология

Някога 3D печатът беше нишов пазар, но сега бързо се превръща в широкодостъпна технология

Световният пазар на 3D принтери ще отбележи двукратен ръст през настоящата година, прогнозира Gartner. Стремителният ръст в продажбите ще продължи и в близките няколко години.

Gartner очаква през 2016 г. да бъдат продадени 455 722 машини за обемен печат, спрямо 219 168 броя през миналата година. Към края на десетилетието, през 2020 г., обемът на продажбите ще превиши 6,7 млн. броя, въпреки забавянето на темпото на растеж.

Някога 3D печатът беше нишов пазар, но сега бързо се превръща в широкодостъпна технология, която обхваща потребителите и компаниите по целия свят, отбелязва Gartner. Главен двигател на растежа при потребителските 3D принтери се явяват намаляващите цени на продуктите, подобрените работни параметри и глобалната достъпност.

В корпоративния сегмент стимулиращи фактори са пригодността на технологията за 3D печат за създаване на прототипи и изделия, поевтиняването на устройствата, подобрението в качеството на отпечатаните изделия и увеличеният асортимент на материалите.

Седем основни технологии са представени в момента на пазара за 3D принтери. Най-популярна сред тях към 2020 г. ще стане екструдирането на материал, или изстискване от специални спринцовки, благодарение на широкото й възприемане от потребителите на евтини устройства. Сегментът на стереолитографския печат също ще отбележи бърз растеж, в резултат на усвояването на технологията от нови производители и разширяването на асортимента от материали за печат.

Продажбите на 3D принтери през 2016 г. ще запазят силния си темп на растеж в Северна Америка и Западна Европа. Но пазарът на оборудване в Китай и страните от Азиатско-Тихоокеанския регион ще постигне по-висок ръст към 2020 г., благодарение на това, че частният бизнес и правителствените организации осъзнават важността на технологията за обемен печат за различните индустрии, които все още разчитат на традиционни методи на производство.

IDC прогнозира, че в периода от 2015 до 2020 г. световният пазар на 3D печат ще расте средно с 24,1% на година. През 2016 г. сумарните продажби на оборудване и материали за обемен печат, както и на софтуер и съпътстващи услуги ще възлязат на 15,9 млрд. долара, а след четири години ще достигнат 35,4 млрд. долара.

Коментар