3D печатът се разгръща в промишлени мащаби

3D принтери скоро ще произвеждат резервни части в промишлени мащаби

В близките няколко години 3D печатът ще достигне промишлени мащаби, прогнозираха анализатори от The Boston Consulting Group. Лидери в приложението на технологията се очертават автомобилните производители, медицината и авиационната индустрия.

Протези, резервни авточасти и детайли за самолети – всички те ще се печатат на 3D принтери в промишлени мащаби. Прогнозата сочи, че към 2020 г. пазарът на 3D печат ще достигне $15 млрд. спрямо сегашните $5 млрд. Половината от пазара ще контролират медицината (особено стоматологията), авио- и автомобилната индустрия.

В момента 3D печатът е в процес на преход към промишлено използване. В близка  перспектива пазарът ще расте с 30%, за да се утрои до 2021 г. Ако до 2035 г. компаниите внедрят 3D печат само в 1,5% от общите си производствени мощности, пазарът ще превиши $350 млрд.

3D печатът ще се прилага по-скоро в нови производства, отколкото за замяна на съществуващи. Очаква се технологията да ускори развитието в сфери като аерокосмическото производство и особено в производството на резервни части.

И в момента водещи световни компании внедряват 3D печат в дейността си. BMW и Ford експериментират с производство на детайли, а GE, Google и Nikon инвестират в изследвания на полимерни 3D технологии. Триизмерният печат си прокарва също път в строителството и други индустрии.

Коментар