Търсим баланса между поверителност и иновации

„Нашите граждани се нуждаят от поверителност на техните комуникации и неприкосновеност на личния живот в електронна среда”, заяви Ивайло Московски (снимка: МТИТС)

България работи усилено по регламента за свободното движение на данни, които са събрани от обществения сектор, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на изслушване в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) в Европейския парламент. Той добави, че свободният поток на нелични данни е предпоставка за функционираща цифрова икономика и за нови работни места.

„Съзнаваме, че нашите граждани се нуждаят от поверителност на техните комуникации и неприкосновеност на личния живот в електронна среда, за което ще търсим компромисни решения за балансиране между адекватно ниво на защита и достатъчно стимули за иновациите”, каза още министър Ивайло Московски.

България поема Председателството на Съвета на Европейския съюз в период с много интензивен цифров дневен ред, заяви Московски. Основна задача ще бъде успешното завършване на преговорите за реформата на регулаторната рамка за електронните съобщения. По думите му, новата нормативна уредба, е от голямо значение за европейската индустрия. Тя ще очертае насоките на развитие на конкуренцията и ще заложи стимулите за инвестиции в мрежите от пето поколение (5G) и фиксираните оптични мрежи с много висок капацитет. Потребителите също ще усетят реалните ползи от новите правила за иновативни услуги, смята министърът.

Сред приоритетите на Българското председателство е и популяризирането на цифровите политики на ЕС сред страните от Западните Балкани, подчерта в изказването си Ивайло Московски. Акцент в това отношение е покритието с широколентов достъп за всички, насърчаването на високоскоростната трансгранична свързаност и въвеждането на правилата на ЕС за постепенното намаляване на надценките за роуминг услуги в тези страни.

Коментар