AMD EPYC 7000 подсилва сървърите Dell EMC PowerEdge

Новите Dell EMC PowerEdge сървъри ще се доставят с един или два процесора AMD EPYC 7000

Сървърните процесори AMD EPYC 7000 са заложени в три от новите платформи Dell EMC PowerEdge – R6415, R7415 и R7425. Това са машини с висока степен на мащабируемост, с едно- и двупроцесорни конфигурации за интензивни натоварвания като виртуализирани мрежи за данни (VSAN), хибридно-облачни приложения, плътна виртуализация и анализ на големи обеми данни.

Новите Dell EMC PowerEdge сървъри ще се доставят с един или два процесора AMD EPYC 7000, с 32 до 64 ядра, до 4TB капацитет на паметта и 12 до 24x директни NVMe устройства (Non-Volatile Memory – постоянна памет, т.е. магнитни или полупроводникови дискове), оптимизирани за работа с големи бази данни. EPYC също поддържа висока пропускателна способност и плътност на разполагане на GPU за HPC приложения.

Еднопроцесорните PowerEdge R6415 и R7415 са 32-ядрени системи, оптимизирани за задачи, които ще се възползват от тяхната многонишкова архитектура. С ниска стойност на притежание, те осигуряват висока I/O производителност с до 128-пистов PCIe интерфейс и пропускателна способност на работата с паметта до 342 GB/s.

Сървърите Dell EMC PowerEdge R6415, R7415, и R7425 с AMD EPYC са достъпни от днес на световния пазар. Цените варират в широки граници в зависимост от конфигурациите.

Коментар