Облакът ще погълне почти всички задачи на бизнеса

Облачните центрове за данни ще обсебват все повече работни натоварвания, прогнозира Cicso

След три години почти цялото работно натоварване на компаниите ще се пренесе в облака, сочи нов доклад на мрежовата компанията Cisco. Повечето бизнеси към 2021 г. ще ползват именно облачни услуги за изпълнение на своите изчислителни задачи.

Около 94% от работните задачи ще се обработват в облачна среда през 2021 г., според прогнозата в доклада Cisco Global Cloud Index. 73% от тези натоварвания ще се паднат на публичния облак, спрямо 58% през 2016 г., а делът на частните облаци ще намалее от 42% до 27% за разглеждания период.

Анализаторите от Cisco очакват след три години облачните услуги да обсебят 95% от трафика, който минава през центровете за данни, докато през 2016 година този показател възлизаше на 88%.

Към 2021 г. обемът на облачния трафик ще нарасне до 18,9 зетабайта (1 зетабайт е равен на 1 млрд. терабайта), в сравнение с 6 зетабайта през 2016 г. Делът на облачните натоварвания по модела SaaS (софтуер като услуга) ще възлезе на 75%, докато останалата част ще погълнат IaaS (инфраструктура като услуга) – 16% и PaaS (платформа като услуга) – 9%.

В същото време трафикът в традиционните (не-облачни) центрове за данни ще нарасне през разглеждания петгодишен период (2016-2021) от 849 екзабайта до 1,7 зетабайта, прогнозира докладът.

Около 94% от работните натоварвания ще се обработват в облачна среда през 2021 г. (източник: Cisco)

Още една важна тенденция, на която обръща внимание Cisco, е нарастващото внедряване на софтуерно-дефинирани мрежи в центровете за данни. Проникването на тази технологии ще се увеличи от 16% през 2016 г. до 67% през 2021 г.

Коментари по темата: „Облакът ще погълне почти всички задачи на бизнеса”

добавете коментар...

 1. _

  Няма смисъл да повтарям написаното в предишните две мнения.

  Облачните услуги излизат доста солено. Предимството им е, че допълнителни ресурси са налични при нужда, докато поддъжането на собствени сървъри не предоставя необходимата гъвкавост в това отношение.

  Собствената инфраструктура от своя страна предоставя друг тип гъвкавост, която ще стане все по-привлекателна предвид все по-достъпната разработка на собствен хардуер. Вече има голям избор на CPU, GPU, ASIC, FPGA и инструменти за разработка. Самите хардуерни архитектури ще да бъдат съобразени с конкретния тип задачи, които решават.

  Възможността за по-голям контрол над топологията на мрежите свързващи отделните звена, е изключително важен фактор при оптимизиране на обработката на данни.

  Проекти с отворен код като LLVM дадоха възможност многократно да се улесни разработката на отворен хардуер, защото правенето на софтуерни инструменти вече е многократно по-лесно.

  Отвореният код вече дава възможност човек да направи сам това, което преди 15 години беше немислимо. Лека полека и отвореният хардуер ще набере сила, точно както преди 15-20-тина години отвореният код си пробиваше път.

 2. :)

  Менъджмънта мисли малко по-различно. Ще си спретнат хибриден облак, важните данни ще си стоят във фирмата, другото да ходи в Амазон. Не ги вълнува много, че сървиса не е гарантиран 24х7, важното е, че ще спестят пари и ще уволнята IT-тата дето само им пречат 🙂

 3. Гошо

  Това са пълни глупости. Кой ще си сложи фирмените данни на базата на които се прави стратегическият BI в клауда на MS или Amazon. Нали после който си плати ще ги има. Клауда има смисъл само за удовлетворяване на peek demand. Иначе всичко излиза по-скъпо.

Коментар