Прости решения могат да помогнат в е-управлението

„Работата по е-управлението не е свързана толкова с технологиите, колкото с чисто административните процедури”, заяви председателят на ДАЕУ – Атанас Темелков

Разговорът за електронното управление да не се случва само „на гише” или чрез медиите, а в самите администрации, където се очаква да бъде свършен сериозен обем от работа, призова председателят на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на кръгла маса „Електронно управление и интернет на нещата”.

„Работата по електронното управление не е свързана толкова с технологиите, колкото с чисто административните процедури. Затова търсим как да развием и да направим да работи вече наличното”, заяви председателят на ДАЕУ пред участниците във форума, организиран от евродепутата Владимир Уручев, Клъстер „Информационни и комуникационни технологии” и БАН.

Основен акцент на дискусията е бъдещата Архитектура на електронното управление. ДАЕУ разработва проект на документа, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

„Темата за Архитектурата на е-управлението е пренебрегвана в последните години и много работещи идеи съвсем необосновано не са реализирани. Забравяме, че с много прости решения можем да свършим много работа в областта на електронното управление”, коментира Атанас Темелков.

Съществени са въпросите как тази архитектура да бъда изграждана, поддържана, какви административни и финансови ресурси да бъдат отделяни, как публичните средства да бъдат ефективни и да допринасят за устойчивостта на всяка една система, допълни председателят на ДАЕУ. Той подчерта, че все още няма норма, която да определя как една система да бъде разработена, експлоатирана и снета от употреба.

„Въпросът за жизнения цикъл на системите на електронното управление не е достатъчно добре развит в нормативната рамка. Липсват изисквания за сигурността на определени системи, които управляват цели сектори. Няма също така изисквания как тези системи да бъдат поддържани във времето и това е основен въпрос, който трябва да намери развитие през следващите няколко години”, допълни Темелков.

Председателят на ДАЕУ беше категоричен, че процесите на трансформация на администрацията в цифрова трябва да бъде съпроводен от процес на промяна на самите административни процеси, така че да бъде ограничен административният натиск върху гражданите и бизнеса.

Темелков припомни, че близо 60 на сто от нормативните актове имат пряко или косвено отношение към електронното управление. „Това законодателство трябва да бъде прегледано отново и където е необходимо, да се предприемат промени”, заяви председателят на ДАЕУ и напомни, че само за отпадането на свидетелството за съдимост на хартиен носител бяха необходими изменения в 66 закона и две наредби, а процесът е отнел повече от половин година.

Атанас Темелков подчерта още, че трябва да продължи прегледът на законодателството, на нормите, процедурите и на самите административни процеси и да се ускори процесът на трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешноадминистративни такива и данните за тях да се обменят изцяло по служебен път.

Коментар