ЕС затяга мерките срещу незаконното онлайн съдържание

Европейската комисия препоръча тази седмица серия от оперативни мерки – придружени от необходимите предпазни механизми, които трябва да се предприемат от дружествата и държавите членки в борбата срещу незаконното онлайн съдържание, преди да прецени дали ще е необходимо да се предложи законодателен акт.

Препоръките се прилагат към всички форми на незаконното съдържание – от терористичното съдържание до подклаждане на омраза и насилие, материали за сексуално насилие над деца, фалшифицирани продукти и нарушения на авторското право, уточниха от Брюксел.

Терористичното съдържание носи най-големи вреди първите няколко часа след появата си, тъй като се разпространява бързо и води до сериозни рискове за гражданите и обществото като цяло. Предвид спешния характер на въпроса, в Препоръката акцентът се поставя по-специално върху терористичните материали: те следва да се премахнат в рамките на един час след като правоприлагащите органи и Европол са подали сигнал на платформата.

Незаконното офлайн съдържание е незаконно и онлайн. Незаконно съдържание означава всяка информация, която не отговаря на разпоредбите на законодателството на ЕС или на държава членка. Това включва терористично съдържание, материали за сексуално насилие над деца, незаконните изказвания, пораждащи омраза, търговските спекулации и измами или нарушения на правата върху интелектуална собственост.

Препоръката определя оперативните мерки, които трябва да се предприемат от дружествата и държавите членки по отношение на откриването и премахването на незаконното съдържание чрез ответни (т.нар. „съобщение и действие“) или проактивни мерки. Тя съдържа точни определения на различните аспекти на борбата с незаконното онлайн съдържание.

В Препоръката са определени ясни механизми за подаване и обработка на сигналите за ефективно откриване и идентифициране на терористичното съдържание и за предотвратяване на повторната му поява, вкл. конкретни указания, като срокове (един час от съобщението) за оценка и последващи действия за премахване на съдържанието – например, сигналите, представени от звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет (IRU) към Европол и съответните звена на държавите членки, за които следва да се предвидят ускорени процедури.

На последно място, вследствие на призивите на лидерите на ЕС в нея се препоръчва редовно и прозрачно докладване от страна на интернет платформите за предприетите действия и техния реален резултат. В Препоръката са уточнени механизмите за сигнализиране на незаконното съдържание, които онлайн платформите следва да създадат, както и подробности за начина на обработване на съобщенията за незаконно съдържание (процедури за уведомяване и действие).

Също така онлайн платформите се насърчават да предприемат проактивни мерки за идентифициране и премахване на незаконното съдържание, включително чрез автоматизирани средства, като филтри при качване на съдържание, когато това е целесъобразно.

С Препоръката се изисква от онлайн платформите да предприемат серия от мерки във връзка с прозрачността, в това число относно политиката си към съдържанието, и редовно да докладват за действията си по отношение на незаконното съдържание.

Коментари по темата: „ЕС затяга мерките срещу незаконното онлайн съдържание”

добавете коментар...

  1. Той

    Кога ще съдят Меркел за трафик на 2 милиона цигани?

  2. Wind

    За пореден път в един на пръв поглед добър закон се крият огромни корпоративни интереси – “авторско право”. Един път като го приемат това чудо, свят ще ни се завие от съдебни искове срещу интернет компнии, за да ги принудят да си следят хората и да забранят достъп до торент сайтове. Цялата идея на този документ е това, всичко останало свързано с тероризма е само пушак, за да не се усетят хората!

Коментар