Siemens ще дигигализира летището в Мюнхен

Siemens ще използва IoT платформата си MindSphere за нови цифрови приложения на летището в Мюнхен

Летище Мюнхен се договори за стратегическо партньорство в сферата на дигитализацията със Siemens и други партньори за съвместна работа по цифровото бъдеще. През следващите години участниците в проекта ще използват анализи на данни, технологии от сферата на интернет на нещата (IoT) и изкуствен интелект, за да подобрят енергийната ефективност на летищните сгради и логистиката на системата за обработка на багаж.

Плановете предвиждат също използване на цифровите технологии, за да се направи по-приятно времето, което пътниците прекарват на летището. За да постигне тези цели, Siemens става партньор в LabCampus – мащабен проект за цифровото бъдеще на летището.

LabCampus е новият иновационен център на летище Мюнхен. В него компании, стартиращи фирми, университети и изследователски институти трябва да работят заедно в сферата на новите технологии. В този междудисциплинарен център Siemens и летище Мюнхен ще разработват пионерски решения в областта на иновациите, като например мобилността и енергийното управление, както и безопасността и сигурността.

В момента Siemens фокусира разработките си върху пет области на иновации. Това включва интелигентно насочване на пътническите потоци, безпроблемно проследяване на багажа, автобуси, които се движат автономно на територията на летището, както и предсказуема поддръжка и експлоатация на системи като обработка на багаж и сградни технологии.

За тeзи цели Siemens ще използва своята отворена, базирана на облака операционна IoT система MindSphere. На нейна основа могат да се разработват и управляват нови приложения и цифрови услуги. Този подход дава възможност за бързо събиране и оценка на огромните количества данни, генерирани на летището. Отделните бази данни са свързани помежду си и по този начин от тях се получава информация за по-нататъшна оптимизация.

Siemens си сътрудничи с летище Мюнхен през последните 20 години. Там звеното на компанията Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) инсталира системата за обработка на багаж за терминал 2 и достави нейното разширение за сателитния терминал, открит през 2015 г. Тази система, която е с дължина 45 километра, обработва до 17 800 броя багаж на час.

Миналата година договорът за експлоатация и поддръжка на цялата система бе подновен. Освен това експертите от  SPPAL понастоящем работят по ново решение за безпроблемно проследяване на багаж. Така камери, носени от персонала, трябва автоматично да сканират багажа – задача, която досега се изпълнява ръчно и бе много трудоемка.

Коментар