Бързото внедряване накланя везните към Salesforce

При избора на CRM е било най-съществено времето за внедряване, както и консултантът да познава търговските процеси, сподели Мирослав Славов, търговски мениджър на Бултекс 99 за Западна България

Бързината на внедряване е една от основните причини, поради които българските компании избират CRM системата на Salesforce. Това стана ясно по време на Петата годишна Salesоforce конференция, организирана от партньора на компанията у нас Некст Консулт.

„Преди да се насочим към CRM система, точно бяхме приключили дълъг проект по имплементиране на ERP и все още имахме психологически травми“, разказа Мирослав Славов, търговски мениджър за Западна България на Бултекс 99. Компанията е специализирана в производството на работно облекло и предпазна екипировка. Той сподели, че при избора на CRM за тях е било най-съществено времето за внедряване, както и консултантът да познава търговските процеси.

Дългият и сложен процес на имплементиране на ERP е бил възпиращ фактор и при производителя на етикети Дилком България. Управителят на компанията Людмила Стойчева разказа, че търговците им са били ангажирани два дни от седмицата в оперативки и писане на отчети в екселски файлове. Този вариант е работел при 20-ина служители, но с нарастване на броя им до 60 са се отказали да ползват таблици.

След въвеждане на Salesforce, Дилком отчита и намаляване на времето за офериране на клиента. „Ценообразуването при нас е много сложен процес, който зависи от голям брой фактори. След като търговецът посети клиента, той се връща и започва да събира информация, за да направи оферта за цена. Това отнема два до три дни. Със Salesforce вече можем да правим оферти на момента“, сподели Стойчева.

Salesforce помага на Дилком да прави оферти на момента, подчерта Людмила Стойчева, управител на компанията

Възможността да отговори на специфични изисквания е насочила към Salesforce международната организация SOS Детски селища. Българското представителство е избрало системата, защото препоръчаната от централата не е отговаряла на техните конкретни нужди.

„На глобално ниво системите са насочени към страни като Германия, които осигуряват финансиране на дейността ни в бедните региони. Тъй като България вече не спада към тези страни, до 2019 г. трябва да започнем сами да набираме средствата за издръжката на организацията у нас“, разказа Ивайло Гюров, Директор Фондонабиране и комуникации, SOS Детски Селища България. За тази цел организацията разчита както на индивидуални дарители, така и на партньорства с бизнеси.

„До 2017 г. ползвахме различни системи, но установихме, че при всяко ново внедряване се губи информация. След като приключихме с имплементирането на Salesforce, открихме 1000 активни дарители, които не сме обгрижвали, защото не сме имали данни за тях“, сподели Гюров. За SOS Детски селища в момента е приоритетна интеграцията на CRM системата към новия им сайт, който ще позволява повече възможности за партньорства между дарителите и организацията.

Salesforce помага на SOS Детски Селища България да открие нови активни дарители, сподели Ивайло Гюров, директор Фондонабиране и комуникации

Не на последно място, клиентите на Salesforce подчертаха ползата от подобряване на вътрешната комуникация. „Разчитахме системата да помогне в общуването със служителите и засега тя напълно оправдава нашето очакване“, каза Мирослав Славов от Бултекс 99.

Освен възможностите на системата, клиентите обърнаха внимание и на важността при избора на консултант-внедрител. „След като Fadata беше закупена от английска компания, стигнахме до решение да внедрим Salesforce. Избрахме Некст Консулт, защото те говорят на нашия език и буквално, и преносно“, каза Светла Колева, ръководител отдел Sales Operations във Fadata Group.

Тя допълни, че никой от предишните консултанти не е успял да докаже, че разбира не само от продукта, но и от спецификата на техния бизнес. Познаването на търговските процеси е било водещо и при избора от страна на Бултекс 99, а от Дилком споделиха, че консултантът от Некст Консулт е прекарал толкова време с тях, че вече е станал специалист в производството на етикети.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар