14 дни за отказ от договори за безплатни цифрови услуги

Новият търговски механизъм за потребителите, предложен от Европейската комисия, ще обхване и „безплатните“ цифрови услуги, за които се предоставят лични данни

Европейската комисия предлага нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.

Въпреки че правилата на ЕС за защита на потребителите са сред най-силните в света, неотдавнашни случаи като скандала „Дизелгейт“ показват, че е трудно на практика тези правила да бъдат приложени изцяло.

Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на квалифицираните органи да завеждат представителни искове от името на потребителите и с този механизъм се въвеждат по-силни наказателни правомощия за органите за защита на потребителите на държавите членки.

С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

При пазаруване онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват продукти или услуги от търговец или от частно лице, за да знаят дали правата им на потребители са защитени в случай на нередност.

При търсене онлайн, потребителите ще бъдат ясно информирани, когато резултат от търсенето се заплаща от търговец. Освен това сайтовете за онлайн търговия ще трябва да информират потребителите относно основните параметри, определящи класирането на резултатите.

Предвиждат се и нови права на потребителите на „безплатни“ цифрови услуги. Когато плащат за цифрова услуга, потребителите се ползват от определени права на информация и разполагат с 14 дни, за да анулират договора си (право на отказ).

Чрез новия търговски механизъм за потребителите това право сега ще обхване „безплатните“ цифрови услуги, за които потребителите предоставят личните си данни, но не заплащат с пари. Това обикновено ще се прилага за услуги за съхранение „в облак“, социални медии или електронна поща.

Предвижда се също потребителите да получат инструменти за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение. Такива например ще бъдат европейските представителни искове, при които даден квалифициран орган, като например организация на потребителите, да потърси правна защита, като обезщетение, замяна или поправка, от името на група от потребители, които са ощетени от незаконна търговска практика.

С новите правила се въвежда и повече гъвкавост в начина, по който търговците могат да комуникират с потребителите, като им се позволява да използват също уеб формуляри или чатове вместо електронна поща, при условие че потребителите могат да проследяват комуникацията си с търговеца.

Коментари по темата: „14 дни за отказ от договори за безплатни цифрови услуги”

добавете коментар...

  1. ха

    Това в частност означава, че като правиш интернет форум, тогава след като някой се регистрира, то той има право до 14 дена да каже: Изтрийте ми профила, включително всички вече написани теми. Ами ако на тези теми вече е отговорено???

Коментар