ВУТП и IBM ще обучават кадри за професиите на бъдещето

Вероятно над 70 милиона служители в света ще се наложи да сменят професията си до 2030 г., заради процеса на автоматизация

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) разработи заедно с IBM България учебна програма за преподаване на нови умения, идентифицирани като ключови от бизнеса. Студентите ще започват работа по специалността си още преди завършването си, съобщиха от ВУТП.

Партньорството включва разработване на образователно съдържание за Linux администрация и сигурност, менторство и обучение чрез редовни срещи, включване на студенти в инициативи на IBM, което им помага да добият представа за области като блокчейн, както и специализирани уъркшопи (изграждане на имидж и оформяне на CV), които служители на IBM организират за студентите във ВУТП.

Вероятно над 70 милиона служители в света ще се наложи да сменят професията си до 2030 г., заради процеса на автоматизация, сочи проучване на McKinsey Global Institute. Тези промени са видни и днес. Така например, банките трансформират подхода си към клиентите в сферата на обслужване посредством нови решения. Същите процеси протичат и в други сектори – като транспорт и туризъм.

В последните години България среща трудности с кадрите. С над 50 университетa и разходи за образование в размер на около 3,8% от БВП, младежката безработица достига нива от 20%, като едновременно с това изтичат ценни кадри в чужбина. В резултат, работодателите в България срещат затруднения в намирането на служители с конкретни умения и с много добра експертиза в ИТ, според доклад на OECD.

Ключова в това отношение е ролята на образователните институции. „Висшето училище по телекомуникации и пощи вече разполага с програми, които свързват обучението с успешната реализация след това. Партньорството ни с IBM помага за решаване на недостига на квалифицирани кадри, предоставяйки на студентите умения, нужни им за реализация в професии на бъдещето, и възможност да учат, работят и да се развиват в България“, сподели Ана Божанова, ръководител отдел Интеграция и връзка с обществеността във ВУТП.

Коментар