Роботи ще усвоят половината професии към 2035

В следващите 20 години роботите ще усвоят половината професии в Япония, прогнозираха анализатори от института Nomura Research Institute (NRI). Изследвани са над 600 специалности, като се твърди, че при 49% от тях хората ще бъдат заменени от системи с компютърно управление.

Вероятността за използване на роботи на едно или друго работно място е обратно-пропорционална на дела на творчеството, необходимо за изпълнение на функционалните задължения.

Прогнозата е, че длъжности в бюрата за справки, услугите за доставки и дори във фермата ще бъдат роботизирани във висока степен. Но професиите на писателя, учителя и журналиста ще останат в близко бъдеще за хората, уверени са анализаторите.

Подобни изследвания в САЩ и Великобритания отреждат на роботизацията съответно 47% и 35%. Анализаторите уточняват все пак, че тяхната прогноза е само хипотетично техническо изчисление, което не отчита социалните фактори.

Мнозина наблюдатели обаче са скептични за ползата от роботите. Съществуват опасения, че роботизацията няма да реши острите социални проблеми, а напротив – може да ги задълбочи, като увеличи неимоверно безработицата.

Коментари по темата: „Роботи ще усвоят половината професии към 2035”

добавете коментар...

  1. Пак програмист

    Не и в Китай.

Коментар