Сливенска библиотека ще обучава възрастни по ИТ

Сливенската библиотека „Зора“ ще обучава възрастни хора за работа с компютър, след като спечели проекта „Библиотеката – център за неформално образование и културни дейности“, съобщиха от културната институция.

Проектът е на стойност 4560 лева и се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Ще има обучения по ИТ компетентности за възрастни хора – работа с компютър и мобилни устройства – таблети и електронни четци. Така ще се подпомогне преодоляването на изолацията на възрастните хора, нуждаещи се от умения за работа с новите технологии.

За най-малките пък ще отвори лятна занималня „Вълшебно лято“ с творчески работилници, образователни игри, забавно четене, запознаване с културата, културното наследство и историческите забележителности на града по подходящ за възрастта им начин по метода „учим и се забавляваме“. Детската занималня ще бъде през месеците юни и юли 2018 г.

В допълнение, ще се организират и обучения на ученици от горния курс по библиотечно-информационна грамотност, уточняват от културната институция. Целта е подобряване на компетентността на учениците да търсят информация с образователна цел в различни библиографски и пълнотекстови бази данни на университетски и обществени библиотеки, в каталозите и в електронните бази данни и дигитализирани издания на Библиотека „Зора” .

Коментар