ЕЦБ създаде тест за кибератаки срещу финансови фирми

ЕЦБ заимства техника от военния свят, за да подобри сигурността на финансовите институции

Европейската централна банка разработи нов тест, който симулира кибератаки срещу банки, фондови борси и други финансови организации. Разработката идва след поредица от нападения и атаки на хакери към кредитори и централни банки през последните две години.

Инициативата на ЕЦБ има за цел да създаде единна рамка за тестване на кибер-устойчивостта на финансовите дружества в Европейския съюз. Рамката предвижда, наред с другото, и „червени екипи“ от външни хакери, наети да намират уязвимости в изследваните компании – техника, извлечена от военния свят и широко използвана в частния сектор.

Тестовете ще бъдат адаптирани според конкретните организации и няма да доведат до резултати от типа „успех“ или „провал“ – те по-скоро ще предоставят на тестваните дружества яснота относно съответните им силни и слаби страни в кибер-защитата. Наред с това ще им дадат възможност да подобрят системите си за виртуална отбрана, достигайки „по-високо ниво на кибернетична зрялост“, добави ЕЦБ.

Коментар