Обещават „безкрайно“ рециклируеми пластмаси

Безкрайно рециклируемият полимер е здрав, устойчив на топлина, издръжлив и лек (снимка: Държавен университет в Колорадо)

Четирима химици от Държавния университет в Колорадо са открили нов полимер, който може да се рециклира безкрайно – без интензивни процедури в лаборатория или с използване на токсични химикали.

Безкрайно рециклируемият полимер е здрав, устойчив на топлина, издръжлив и лек. Откритието се приема за важна стъпка към създаването на материали, които са устойчиви и не генерират отпадъци, според Държавния университет в Колорадо.

Полимерите представляват сложни вериги от химически свързани молекули, наречени мономери. Новата разработка се базира на мономер, който може да бъде полимеризиран в екологични условия: „без разтворители, при стайна температура, само с няколко минути реакционно време и само следа от катализатор“, пише GreenTech.bg.

Материалът, създаден в този процес, притежава механични свойства, „които се държат много подобно на пластмасата“. Полимерът може да бъде рециклиран до първоначалното си състояние при условия, които университетът описва като „леки лабораторни“, с катализатор.

За пробива бе съобщено наскоро в сп. Science, а учените предвиждат в бъдеще да боравим със зелени пластмаси, които могат „просто да бъдат поставени в реактор и …деполимеризирани, за да възстановят своята стойност – нещо, което не е възможно с днешните нефтени пластмаси“. Това ще превърнало материала обратно в неговото начално състояние, за да може да се използва отново и отново безкрайно.

Полимерите от този вид „могат да бъдат химически рециклирани и повторно използвани безкрайно“, казват учените.

Какво следва? Засега новата полимерна технология е демонстрирана само в академична лаборатория и съответно в лабораторен мащаб, но са необходими повече изследвания, преди д се стигне до комерсиализация на процеса. Технологията ече очаква своя патент.

Коментар