Е-управлението е основна антикорупционна мярка

Ограничаването на директния контакт с администрацията със средствата на е-управлението е основна антикорупционна мярка, заяви председателят на ДАЕУ – Атанас Темелков

Основен източник на корупционен риск са възможностите за директен контакт между администрацията и гражданите, неизчистените процеси и процедури, липсата на прозрачност и проследимост на дейността на администрацията. Това заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Атанас Темелков в изказване на международния форум „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията” под патронажа на президента Румен Радев.

„Мудна” и „тромава” са дългогодишни етикети на администрацията в България – непрозрачната, непредсказуема и безотчетна среда поражда условия за разгръщане на корупционни практики. Този проблем не може да се реши с магическа пръчка и за ден, а с последователни усилия за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и с ограничаване на директния човешки контакт с администрациите чрез средствата на електронното управление, посочи Атанас Темелков.

И в момента гражданите могат да спестят значителна част от взаимодействието си с институциите, без да е необходимо да ги посещават на място. Едва около 5-6 на сто потребителите обаче се възползват от тези възможности. Вече бяха премахнати и редица удостоверителни услуги, които администрациите не изискват от гражданите и от бизнеса. Трябва обаче да продължи промяната на вътрешните процеси в самите администрации, които все още блокират процеса по премахване на удостоверителните услуги, посочи Атанас Темелков.

Промяна на модела на финансиране на електронното управление, концепция за управление на жизнения цикъл на информационните ресурси на администрацията, както и промяна на над 250 нормативни документи, които все още изискват мокър печат и подпис върху хартиен носител, са сред приоритетите в работата на ДАЕУ. Ще бъдат променени също координацията и контролните механизми в областта на електронното управление, като се предвижда въвеждане на институцията на Главен информационен мениджър на е-управлението.

Всеки гражданин ще може да проверява данните, съхранявани за него в държавни регистри, и да контролира тяхната актуалност. ДАЕУ вече разполага и с решение за защита на личните данни, а от началото на юни т.г. за гражданите е достъпна публична електронна административна услуга, която им позволява да достъпват по електронен път здравното си досие, допълни Атанас Темелков.

ДАЕУ разработи основен работен процес на електронните услуги за гражданите и за бизнеса, който предстои да бъде въведен. Това означава, че процесите, които стоят зад всяка електронна административна услуга, ще бъдат еднотипни за всяка администрация, като всички системи в администрацията ще бъдат осигурявани от едни и същи централизирани модули за услуги от т.нар. 4 ниво (включват е-заплащане и получаване на услугата).

До ноември 2018 г. всички администрации ще обменят документи помежду си изцяло по електронен път. До момента от 560 административни структури над 320 вече имат такава възможност, обяви още председателят на ДАЕУ.

Коментари по темата: „Е-управлението е основна антикорупционна мярка”

добавете коментар...

  1. pro

    В една добре проектирана система всеки носи отговорност когато въвежда или променя данни. Отделен е въпроса в България как се проектира, създава, внедрява и след това – как се използва, подобна система.

  2. ха

    >Основен източник на корупционен риск са възможностите за директен контакт между администрацията и гражданите
    Не е така. Отиваш да си платиш данъка и им казваш. Слушайте сега, аз искам да мамя и ще ви платя… Това ще проработи в 1 на 1000 случая. Винаги се търси правилния посредник, а така на практика директен контакт с администрацията вече няма фактически. Дали ще ти поправи данните, след като си бил на гишето, или ще ги оправи като ги обработва от електронното заявление – все тая…

Коментар